Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Перелік обов’язкових документів
Найменування документу Чи завантажено Інформація
1. Статут товариства Так Переглянути
2. Засновницький (установчий) договір Ні Причина: Установчим документом Товариства являється Статут
3. Положення про загальні збори Так Переглянути
4. Положення про наглядову раду Так Переглянути
5. Положення про виконавчий орган Так Переглянути
6. Положення про ревізійну комісію Так Переглянути
7. Інші внутрішні положення товариства та зміни до них Ні Причина: Інші положення відсутні
8. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства Ні Причина: Товариство не має філій та представництв
9. Принципи (кодекс) корпоративного управління Ні Причина: Товариством не було розроблено принципів (кодексу) корпоративного управління.
10. Висновки ревізійної комісії (ревізора) Так Переглянути
11. Висновки аудитора Так Переглянути
12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам Так Переглянути
13. Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів) Ні Причина: У зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічне розміщення акцій, проспект емісії акцій не затверджувався та не реєструвався.
14. Свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства Так Переглянути
15. Перелік афілійованих осіб товариства Так Переглянути
16. Протоколи загальних зборів Так Переглянути
17. Повідомлення про проведення загальних зборів Так Переглянути
18. Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів Ні Причина: Змін в порядку денному не було
19. Особлива інформація емітента Так Переглянути
20. Квартальний звіт емітента Ні Причина: Квартальна звітність не передбачена
21. Річний звіт емітента Так Переглянути
22. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права Ні Причина: Товариство не приймало рішення про збільшення статутного капіталу, акції не розміщувало.
23. Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства Ні Причина: Товариством не приймало рішення про припинення АТ
24. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів Так Переглянути
25. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) Ні Причина: Товариство не являється управителем іпотечним покриттям/емітентом іпотечних облігацій
26. Інша інформація Так Переглянути