Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Перелік обов’язкових документів
Найменування документу Чи завантажено Інформація
1. Статут товариства Так Переглянути
2. Засновницький (установчий) договір Ні Причина: не передбачений
3. Положення про загальні збори Так Переглянути
4. Положення про наглядову раду Так Переглянути
5. Положення про виконавчий орган Так Переглянути
6. Положення про ревізійну комісію Так Переглянути
7. Інші внутрішні положення товариства та зміни до них Ні Причина: відсутні
8. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства Ні Причина: відсутні
9. Принципи (кодекс) корпоративного управління Ні Причина: відсутні
10. Висновки ревізійної комісії (ревізора) Так Переглянути
11. Висновки аудитора Так Переглянути
12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам Так Переглянути
13. Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів) Ні Причина: відсутні
14. Свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства Так Переглянути
15. Перелік афілійованих осіб товариства Так Переглянути
16. Протоколи загальних зборів Так Переглянути
17. Повідомлення про проведення загальних зборів Так
18. Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів Ні Причина: відсутні
19. Особлива інформація емітента Так Переглянути
20. Квартальний звіт емітента Ні Причина: відсутні
21. Річний звіт емітента Так Переглянути
22. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права Ні Причина: відсутні
23. Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства Ні Причина: відсутні
24. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів Ні Причина: відсутні
25. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) Ні Причина: відсутні
26. Інша інформація Ні Причина: відсутні