Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Особлива інформація на 27.04.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.04.2018Припинено повноваженняГолова наглядової радиВашкiс Вiтаутасд/н, д/н, д/н0.000000194
Зміст інформації:
26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припинення повноваження голови Наглядової ради Вашкiса Вiтаутаса . Згоди на розкриття паспортних даних не дав. Членом наглядової ради був 9 рокiв.. Директор з управлiння ризику бiзнесу концерну СБА (Литва). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. Причина рiшення - закiнчення строку повноважень ,пiдстава Протокол загальних зборiв вiд 26.04.2018р.
26.04.2018Припинено повноваженняЗаступник голови Наглядової радиАлгирдас Шабунасд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припинення повноваження заступника голови Наглядової ради Алгирдаса Шабунаса . Згоди на розкриття паспортних даних не дав. Членом наглядової ради був 2 рокiв.Генеральний директор АТ"Утенос трикотажас" .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Здiйснював свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ «Утенос Трикотажас» Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства . Причина рiшення - закiнчення строку повноважень ,пiдстава Протокол загальних зборiв вiд 26.04.2018р.
26.04.2018Припинено повноваженнячлен наглядової радиГробов Андрiйд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Андрiя Гробова . Здiйснював свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ «Утенос Трикотажас» Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства .Згоди на розкриття паспортних даних не дав. Фiнансовий директор АТ "Утенос Трикотажас». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Обраний на 3 роки . Причина рiшення - закiнчення строку повноважень ,пiдстава: протокол загальних зборiв вiд 26.04.2018р.
26.04.2018Припинено повноваженнячлен наглядової радиКучинскене Редад/н, д/н, д/н0.0008
Зміст інформації:
26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припинення повноваження члена Наглядової ради Кучинскене Реди. Згоди на розкриття паспортних даних не дала. Членом наглядової ради була 8 рокiв.. Головний бухгалтер "Утенос трикотажас»(Литва). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. Причина рiшення - закiнчення строку повноважень ,пiдстава Протокол загальних зборiв вiд 26.04.2018р.
26.04.2018Припинено повноваженнячлен наглядової радиЛорета Рибокенед/н, д/н, д/н0.000000194
Зміст інформації:
26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припинення повноваження члена Наглядової ради Лорети Рибокене . Згоди на розкриття паспортних даних не дала. Членом наглядової ради була 8 рокiв. Начальник вiддiлу персоналу "Утенос трикотажас»(Литва). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. Причина рiшення - закiнчення строку повноважень ,пiдстава Протокол загальних зборiв вiд 26.04.2018р.
26.04.2018ОбраноГолова наглядової радиВашкiс Вiтаутасд/н, д/н, д/н0.000000194
Зміст інформації:
26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Наглядової ради Вашкiса Вiтаутаса . Згоди на розкриття паспортних даних не дав.Директор з управлiння ризику бiзнесу концерну СБА (Литва) протягом останнiх 5 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Обраний на 3 роки . Причина рiшення - обрання на Загальних зборах Товариства ,пiдстава Протокол загальних зборiв вiд 26.04.2018р.Засiдання Наглядової ради , яке вiдбулось 27.04.2018 р. прийняло рiшення про обрання головою Наглядової ради Вашкiса Вiтаутаса Пiдставаа прийняття рiшення - Протокол Наглядової ради № 8/18 вiд 26.04.2018р
26.04.2018ОбраноЗаступник голови наглядової радиАлгирдас Шабунасд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Наглядової ради Алгирдаса Шабунаса . Згоди на розкриття паспортних даних не дав.Генеральний директор АТ "Утенос Трикотажас " Литва з 06.09.2016. Загальний стаж трудової дiяльностi становить 21 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Обраний на 3 роки . Причина рiшення - обрання на Загальних зборах Товариства ,пiдстава Протокол загальних зборiв вiд 26.04.2018р.Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ «Утенос Трикотажас» Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства . Засiдання Наглядової ради , яке вiдбулось 27.04.2018 р. прийняло рiшення про обрання заступником голови Наглядової ради Алгирдаса Шабунаса Пiдставаа прийняття рiшення - Протокол Наглядової ради № 8/18 вiд 26.04.2018р
26.04.2018Обраночлен наглядової радиАндрiй Гробовд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Наглядової ради Андрiя Гробова . Згоди на розкриття паспортних даних не дав.Працює фiнансовим директором АТ "Утенос Трикотажас Литва” з 02.02.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Обраний на 3 роки . Причина рiшення - обрання на Загальних зборах Товариства ,пiдстава Протокол загальних зборiв вiд 26.04.2018р.Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ «Утенос Трикотажас» Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства
26.04.2018Обраночлен наглядової радиIнга Превелене д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Наглядової ради Iнги Превелене . Згоди на розкриття паспортних даних не дала.Працює на посадi директора з виробництва "Утенос трикотажас»(Литва) з 11/08/2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Обрана на 3 роки . Причина рiшення - обрання на Загальних зборах Товариства ,пiдстава Протокол загальних зборiв вiд 26.04.2018р.Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ «Утенос Трикотажас» Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства
26.04.2018Обраночлен наглядової радиСандра Вирейките д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
26.04.2018 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Наглядової ради Сандри Вирейките . Згоди на розкриття паспортних даних не дала. Начальник вiддiлу персоналу "Утенос трикотажас " з 02.11.2017. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Обрана на 3 роки . Причина рiшення - обрання на Загальних зборах Товариства ,пiдстава Протокол загальних зборiв вiд 26.04.2018р. Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ «Утенос Трикотажас» Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.