Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 25.04.2019

Особлива інформація на 25.04.2019

ВІДОМОСТІ

про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів

Зміст інформації:
На загальних зборах Товариства, які відбулися 25.04.2019 р. було прийнято рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Згідно п.6.6. Статуту в новій редакції на Товариство не поширюються вимоги статей 65 та 65 (3) Закону України "Про акціонерні товариства". Рішення про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції було прийняте 98,95% голосів акціонерів від їх загальної кількості. Статут в новій редакції набрав чинності з моменту його затвердження загальними зборами Товарисва. Зміни стосуються власників простих іменних акцій Товариства.