Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 25.04.2019

Особлива інформація на 25.04.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2019Припинено повноваженняголова ревізійної комісіїБігун Марія Іванівнад/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори Товариства , якi вiдбулися 25.04.2019р. приняли рiшення внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визнати таким що втратило чинність Положення Товариства "Про Ревізійну комісію". Прийнято рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Бігун М.І., Тегзе В.І та Соліган Л.І. Для участi у зборах зареєструвались акцiонери, якi володiють 507661254 голосуючими акцiями.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 507661254, що становить 98,95% від загальної кількості акцій. Бігун М.І. була обрана до складу Ревізійної комісії на загальних зборах Товариства 23.04.2015 , протокол № 01/2015 терміном на 5 років.
25.04.2019Припинено повноваженнячлен ревізійної комісіїТегзе Віра Іванівнад/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори Товариства , якi вiдбулися 25.04.2019р. приняли рiшення внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визнати таким що втратило чинність Положення Товариства "Про Ревізійну комісію". Прийнято рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Бігун М.І., Тегзе В.І та Соліган Л.І. Для участi у зборах зареєструвались акцiонери, якi володiють 507661254 голосуючими акцiями.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 507661254, що становить 98,95% від загальної кількості акцій. Тегзе В.І.була обрана до складу Ревізійної комісії на загальних зборах Товариства 23.04.2015 , протокол № 01/2015 терміном на 5 років.
25.04.2019Припинено повноваженнячлен ревізійної комісіїСоліган Любов Іванівнад/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори Товариства , якi вiдбулися 25.04.2019р. приняли рiшення внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визнати таким що втратило чинність Положення Товариства "Про Ревізійну комісію". Прийнято рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Бігун М.І., Тегзе В.І та Соліган Л.І. Для участi у зборах зареєструвались акцiонери, якi володiють 507661254 голосуючими акцiями.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 507661254, що становить 98,95% від загальної кількості акцій. Соліган Л.І. була обрана до складу Ревізійної комісії на загальних зборах Товариства 23.04.2015 , протокол № 01/2015 терміном на 5 років.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.