Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 03.03.2020

Особлива інформація на 02.03.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.03.2020Припинено повноваженняЗаступник голови Наглядової радиАлгирдас Шабунасд/н0
Зміст інформації:
02.03.2020р. Правління АО " Утянос трикотажас" прийнято рiшення про припинення повноваження заступника голови Наглядової ради Алгирдаса Шабунаса . Членом наглядової ради був 3 рокiв. Працював Генеральним директором АТ"Утенос трикотажас" .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - вiдсутня.Здiйснював свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ "Утянос Трикотажас" Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства .Пiдстава - Протокол Правління АО " Утянос трикотажас"№ 20-04 вiд 02.03.2020р.
02.03.2020Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиГробов Андрiйд/н0
Зміст інформації:
02.03.2020р. Правлінням АО " Утянос трикотажас" прийнято рiшення про припинення повноваження члена Наглядової ради Андрiя Гробова . Здiйснював свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас" Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства .Згоди на розкриття паспортних даних не дав. Працював фiнансовий директор АТ "Утенос Трикотажас". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - вiдсутня.Обраний на 3 роки . Пiдстава- Протокол Правління АО " Утянос трикотажас"№ 20-04 вiд 02.03.2020р.
02.03.2020Припинено повноваженняЧлен Наглядової ради Iнга Превелене .д/н0
Зміст інформації:
02.03.2020р. Правлінням АО " Утянос трикотажас" прийнято рiшення про припинення повноваження члена Наглядової ради Iнги Превелене . Згоди на розкриття паспортних даних не дала.Працювала на посадi директора з виробництва "Утенос трикотажас"(Литва) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - вiдсутня.Обрана на 3 роки . Здiйснювала свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас" Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства . Пiдстава- Протокол Правління АО " Утянос трикотажас" № 20-04 вiд 02.03.2020р.
02.03.2020Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиСандра Вирейките д/н0
Зміст інформації:
02.03.2020р. Правлінням АО " Утянос трикотажас" прийнято рiшення про припинення повноваження члена Наглядової ради Сандри Вирейките . Згоди на розкриття паспортних даних не дала.Працювала начальником вiддiлу персоналу "Утенос трикотажас " . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - вiдсутня.Обрана на 3 роки . Здiйснювала свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас" Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства . Пiдстава -Протокол Правління АО " Утянос трикотажас" № 20-04 вiд 02.03.2020р.
02.03.2020ПризначеноЧлен Наглядової радиПятрас Яшинскасд/н0
Зміст інформації:
02.03.2020 р. Правлiнням АТ " Утенос Трикотажас" (Литва) прийнято рiшення про призначення в члени Наглядової ради Пятраса Яшинскаса (р.н. 23.01.1980) . Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас " Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства . Обiймав протягом останнiх 5 рокiв посади : голови правління ПАТ "Vilniaus prekyba", "Franmax", "MAXIMA GRUP" , "SBA " .Загальний стаж роботи 17рокiв , на керівних посадах 12 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - вiдсутня. Акціями товариства не володіє. Призначений генеральним директором АТ" Утянос трикотажас" з 06.01.2020р.Причина рiшення -рiшення правлiння АТ " Утенос Трикотажас" , пiдстава Протокол Правління АО " Утянос трикотажас" № 20-04 вiд 02.03.2020р.
02.03.2020ПризначеноЧлен Наглядової радиГитис Кундротасд/н0
Зміст інформації:
02.03.2020 р. Правлiнням АТ " Утенос Трикотажас" (Литва) прийнято рiшення про призначення в члени Наглядової ради Гитиса Кундротаса (р.н. 06.08.1979) . Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас " Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства . Обiймав протягом останнiх 5 рокiв посади : директор з права та адміністрації АТ Пошта Литви , член правління ПАТ " Baltic post " , генеральний директор ПАТ " Реенпро" .Загальний стаж роботи 21 рокiв , на керівних посадах 16 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - вiдсутня. Акціями товариства не володіє. Призначений консультантом проектів АТ" Утянос трикотажас" з 09.01.2020р.Причина рiшення -рiшення правлiння АТ " Утенос Трикотажас" , пiдстава Протокол Правління АО " Утянос трикотажас" № 20-04 вiд 02.03.2020р.
02.03.2020ПризначеноЧлен Наглядової радиЖивиле Йонаититед/н0
Зміст інформації:
02.03.2020 р. Правлiнням АТ " Утенос Трикотажас" (Литва) прийнято рiшення про призначення в члени Наглядової ради Живиле Йонаитите (р.н. 09.02.1992 ) . Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас " Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства . Обiймала протягом останнiх 5 рокiв посади :менеджер по роботі з клієнтами SEB bank , фінансовий аналітик "NDX energija", бізнес аналітик в правлінні та керівник інтеграційного проекту "MAXIMA GRUP" , директор фінансів та член правління "MAXIMA International Sourcing". .Загальний стаж роботи 8 рокiв , на керівних посадах 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - вiдсутня. Акціями товариства не володіє. Призначена фінансовим директором АТ" Утянос трикотажас" з 02.03..2020р.Причина рiшення -рiшення правлiння АТ " Утянос Трикотажас" , пiдстава Протокол Правління АО " Утянос трикотажас" № 20-04 вiд 02.03.2020р.
02.03.2020ПризначеноЧлен Наглядової радиРута Шалтениенед/н0
Зміст інформації:
02.03.2020 р. Правлiнням АТ " Утенос Трикотажас" (Литва) прийнято рiшення про призначення в члени Наглядової ради Руту Шалтениене (р.н. 12.09.1968 ) . Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас " Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства . Обiймала протягом останнiх 5 рокiв посади : директор " Julia Janus " , керівник виробництва " Роже" , начальник закрійного цеху АО " Утянос трикотажас" .Загальний стаж роботи 24 рокiв , на керівних посадах 16 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - вiдсутня. Акціями товариства не володіє. Призначена керівником по виробничих послугах АТ" Утянос трикотажас" з 23.01.2020р.Причина рiшення -рiшення правлiння АТ " Утянос Трикотажас" , пiдстава Протокол Правління АО " Утянос трикотажас" № 20-04 вiд 02.03.2020р.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.