Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 23.04.2015

Особлива інформація на 23.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.04.2015Звільненоголова Наглядової радиВашкiс Вiтаутасд/н, згоди не дав, д/н0.000000194
Зміст інформації:
23.04.2015 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припинення повноваження голови Наглядової ради Вашкiса Вiтаутаса . Згоди на розкриття паспортних даних не дав. Членом наглядової ради був 6 рокiв. Володiє 1 акцiєю Товариства, що складає 0,000000194% в статутному капiталi.. Директор з управлiння ризику бiзнесу концерну СБА (Литва). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. Причина рiшення - закiнчення строку повноважень ,пiдстава Протокол загальних зборiв № 01/2015 вiд 23.04.2015р.
23.04.2015Обрано Голова Наглядової радиВашкiс Вiтаутасд/н, згоду не дав, д/н0.000000194
Зміст інформації:
23.04.2015 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Наглядової ради Вашкiса Вiтаутаса . Згоди на розкриття паспортних даних не дав.. Володiє 1 акцiєю Товариства, що складає 0,000000194% в статутному капiталi. Директор з управлiння ризику бiзнесу концерну СБА (Литва) протягом останнiх 5 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Обраний на 3 роки . Причина рiшення - обрання на Загальних зборах Товариства ,пiдстава Протокол загальних зборiв № 01/2015 вiд 23.04.2015р. Засiдання Наглядової ради , яке вiдбулось 23.04.2015 р. прийняло рiшення про обрання головою Наглядової ради Вашкiса Вiтаутаса Пiдставаа прийняття рiшення - Протокол Наглядової ради № 4/15 вiд 23.04.2015р
23.04.2015Звільненочлен Наглядової радиГiнтаутас Барейкад/н, згоду не дав, д/н0
Зміст інформації:
23.04.2015 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припинення повноваження члена Наглядової ради Барейка Гiнтаутаса . Згоди на розкриття паспортних даних не дав. Представник юридичної особи АТ "Утенос Трикотажас» , яка володiє 98,95% акцiй Товариства . Генеральний директор АТ "Утенос Трикотажас» Литва . Членом Наглядової ради був 3 роки .. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. Причина рiшення - закiнчення строку повноважень ,пiдстава: протокол загальних зборiв № 01/2015 вiд 23.04.2015р.
23.04.2015Обраночлен Наглядової радиГiнтаутас Барейкад/н, згоди не дав, д/н0
Зміст інформації:
23.04.2015 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Наглядової ради Гiнтаутаса Барейка . Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства .Згоди на розкриття паспортних даних не дав. Обiймав протягом останнiх 5 рокiв посади :Генеральний директор АТ "Утенос Трикотажас» з 2011року.,до цього директор Вiльнюської птахофабрики. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Обраний на 3 роки . Причина рiшення - обрання на Загальних зборах Товариства ,пiдстава Протокол загальних зборiв № 01/2015 вiд 23.04.2015р.
23.04.2015Звільненочлен Наглядової радиКучинскене Редад/н, згоди не дала, д/н0.0008
Зміст інформації:
23.04.2015 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припинення повноваження члена Наглядової ради Кучинскене Реди . Згоди на розкриття паспортних даних не дала. Членом наглядової ради була 6 рокiв. Володiє 4140 акцiєю Товариства, що складає 0,0008% статутного капiталу. . Головний бухгалтер "Утенос трикотажас»(Литва). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. Причина рiшення - закiнчення строку повноважень ,пiдстава Протокол загальних зборiв № 01/2015 вiд 23.04.2015р.
23.04.2015Обраночлен Наглядової радиКучинскене Редад/н, згоди не дала, д/н0.0008
Зміст інформації:
23.04.2015 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Наглядової ради Кучинскене Реди . Згоди на розкриття паспортних даних не дала. Володiє 4140 акцiєю Товариства що складає 0,0008% статутного капiталу . Головний бухгалтер "Утенос трикотажас»(Литва) останнi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. .Обрана на 3 роки . Причина рiшення - обрання на Загальних зборах Товариства ,пiдстава Протокол загальних зборiв № 01/2015 вiд 23.04.2015р.
23.04.2015Звільненочлен Наглядової радиЛорета Рибокенед/н, згоди не дала, д/н0.000000194
Зміст інформації:
23.04.2015 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припинення повноваження члена Наглядової ради Лорети Рибокене . Згоди на розкриття паспортних даних не дала. Членом наглядової ради була 6 рокiв.. Володiє 1 акцiєю Товариства що складає 0,000000194% статутного капiталу. Начальник вiддiлу персоналу "Утенос трикотажас»(Литва). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. Причина рiшення - закiнчення строку повноважень ,пiдстава Протокол загальних зборiв № 01/2015 вiд 23.04.2015р.
23.04.2015Обраночлен Наглядової радиЛорета Рибокенед/н, згоди не дала, д/н0.000000194
Зміст інформації:
23.04.2015 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Наглядової ради Лорети Рибокене . Згоди на розкриття паспортних даних не дала. Володiє 1 акцiєю Товариства що складає 0,000000194% статутного капiталу. Начальник вiддiлу персоналу "Утенос трикотажас»(Литва) останнi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. .Обрана на 3 роки . Причина рiшення - обрання на Загальних зборах Товариства ,пiдстава Протокол загальних зборiв № 01/2015 вiд 23.04.2015р.
23.04.2015Звільненочлен Наглядової радиРакаускiс Саулюсд/н, згоди не дав, д/н0
Зміст інформації:
23.04.2015 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припинення повноваження члена Наглядової ради Саулюса Рокаускiса . Згоди на розкриття паспортних даних не дав. Представник юридичної особи АТ "Утенос Трикотажас» , яка володiє 98,95% акцiй Товариства . Фiнансовий директор АТ "Утенос Трикотажас» Литва . Членом наглядової ради був 3 роки .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. Причина рiшення - закiнчення строку повноважень ,пiдстава: протокол загальних зборiв № 01/2015 вiд 23.04.2015р.
23.04.2015Обраночлен Наглядової радиАндрiй Гробовд/н, згоди не дав, д/н0
Зміст інформації:
23.04.2015 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Наглядової ради Андрiя Гробова . Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ «Утенос Трикотажас» Литва, яка володiє 98,95% акцiй Товариства .Згоди на розкриття паспортних даних не дав. Фiнансовий директор АТ "Утенос Трикотажас» з 2015року.,до цього фiнансовий аналiтик Концерну SBA. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Обраний на 3 роки . Причина рiшення - обрання на Загальних зборах Товариства ,пiдстава Протокол загальних зборiв № 01/2015 вiд 23.04.2015р.
23.04.2015Звільненоголова Ревiзiйної комiсiїБiгун Марiя Iванiвнад/н, згоди не дала, д/н0.0495
Зміст інформації:
23.04.2015 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припинення повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Бiгун Марiї Iванiвни . Згоди на розкриття паспортних даних не дала., Членом Ревiзiйної комiсiї була 10 рокiв .. Володiє 253960 акцiєю Товариства, що складає 0,0495% статутного капiталу.Директор з виробничих питань ПАТ"МТФ "Мрiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. Причина рiшення - закiнчення повноважень ,пiдстава: Протокол загальних зборiв № 01/2015 вiд 23.04.2015р.
23.04.2015Обрано Голова Ревiзiйної комiсiїБiгун Марiя Iванiвнад/н, згоди не дала, д/н0.0495
Зміст інформації:
23.04.2015 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Ревiзiйної комiсiї Бiгун Марiї Iванiвни.Згоди на розкриття паспортних даних не дала. Володiє 253960 акцiєю Товариства що складає 0,0495% статутного капiталу.Директор з виробничих питань ПАТ"МТФ "Мрiя" останнi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Обрана на 5 рокiв Причина рiшення - обрання на Загальних зборах Товариства ,пiдстава Протокол загальних зборiв № 01/2015 вiд 23.04.2015р. Засiдання Ревiзiйної комiсiї , яке вiдбулось 23.04.2015 р. прийняло рiшення про обрання головою Ревiзiйної комiсiї Бiгун Марiю Iванiвну.Пiдстава рiшення - Протокол ревiзiйної комiсiї № 01/2015 вiд 23.04.2015р.
23.04.2015Звільненочлен Ревiзiйної комiсiїСолiган Любов Iванiвнад/н, згоди не дала, д/н0.0495
Зміст інформації:
23.04.2015 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припинення повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Солiган Любов Iванiвни . Згоди на розкриття паспортних даних не дала. Членом ревiзiйної комiсiї була 10 рокiв. Володiє 253948 акцiєю Товариства ,що складає 0,0495% статутного капiталу.Пакувальник вiддiлу логiстики ПАТ"МТФ "Мрiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. Причина рiшення - закiнчення повноважень ,пiдстава Протокол загальних зборiв № 01/2015 вiд 23.04.2015р.
23.04.2015Обраночлен Ревiзiйної комiсiїСолiган Любов Iванiвнад/н, згоди не дала, д/н0.0495
Зміст інформації:
23.04.2015 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Ревiзiйної комiсiї Солiган Любов Iванiвни.Згоди на розкриття паспортних даних не дала. Володiє 253948 акцiєю Товариства,що складає 0,0495% статутного капiталу..Пакувальник вiддiлу логiстики ПАТ"МТФ "Мрiя" , до цього голова профкому останнi 5 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Обрана на 5 рокiв Причина рiшення - обрання на Загальних зборах Товариства ,пiдстава Протокол загальних зборiв № 01/2015 вiд 23.04.2015р.
23.04.2015Звільненочлен Ревiзiйної комiсiїПуга Марiя Миколаївнад/н, згоди не дала, д/н0.047
Зміст інформації:
23.04.2015 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про припинення повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Пуги Марiї Миколаївни . Згоди на розкриття паспортних даних не дала. Членом ревiзiйної комiсiї була 6 рокiв. Володiє 241651 акцiєю Товариства, що складає 0,047% статутного капiталу..В Товариствi не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня. Причина рiшення - закiнчення повноважень ,пiдстава Протокол загальних зборiв № 01/2015 вiд 23.04.2015р.
23.04.2015Обраночлен Ревiзiйної комiсiїТегзе Вiра Iванiвнад/н, згоди не дала, д/н0
Зміст інформації:
23.04.2015 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Ревiзiйної комiсiї Тегзе Вiру Iванiвну.Згоди на розкриття паспортних даних не дала.Акцiями не володiє . Економiст ПАТ"МТФ "Мрiя" останнi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборона займати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю – вiдсутня.Обрана на 5 рокiв Причина прийняття рiшення - обрання на Загальних зборах Товариства ,пiдстава Протокол загальних зборiв 23.04.2015 р. Загальнi збори Товариства № 01/2015 вiд 23.04.2015р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.