Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Особлива інформація на 13.09.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
13.09.2012 Звільнено Генеральний директор Купiнене Рома LTU, 20712318, 27.05.2005, Мiграцiйна служба м.Утена 0,000
Зміст інформації Згiдно рiшення Наглядової ради (протокол № 5I12 ) звiльнена з посади Генерального Директора Товариства Купiнене Рома (паспорт LТU 20712318, виданий 27.05.2005р., Мiграцiйна служба м.Утена). Звiльнена за згодою сторiн. Володiє 0,0000019491% статутного капiталу товариства. Перебувала на посадi протягом 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
13.09.2012 Призначено ТВО Генерального директора Дачiнскене Рiта LTU, 22562869, 06.05.2010, Мiграцiйна служба м.Утена (Литва) 0,001
Зміст інформації Згiдно рiшення Наглядової ради (протокол № 5I12 ) призначена на посаду Тимчасово виконуючого обов"язки Генерального директора Дачiнскене Рiта (паспорт LTU 22562869 вид. 06.05.2010 р. Мiграцiйна служба м.Утена) термiном на 1 мiсяць. Володiє 0,0005843532% статутного капiталу Товариства. Перебувала на посадi заступника Генерального директора протягом 3 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.