Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Особлива інформація на 04.10.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
04.10.2012 Звільнено ТВО Генерального директора Дачiнскене Рiта LTU, 22562869, 06.05.2010, Мiграцiйна служба м.Утена, Литва 0,001
Зміст інформації Згiдно рiшення Наглядової ради (протокол 6I12 вiд 04.10.2012 р.) звiльнена з посади Тимчасово виконуючого обов"язки Генерального директора Дачiнскене Рiта (паспорт LTU 22562869 вид. 06.05.2010 р. Мiграцiйна служба м.Утена). Володiє 0,0005843532% статутного капiталу Товариства. Перебувала на посадi протягом одного мiсяця. На даний момент заступник Генерального директора. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
04.10.2012 Призначено В.О. Генерального директора Рощина Тетяна Iгорiвна ВР, 456498, 30.09.2011, Мукачiвським МВ УМВС в Закарпатськiй областi 0,044
Зміст інформації Згiдно рiшення Наглядової ради (протокол 6I12 вiд 04.10.2012 р.) Виконуючим обов"язки Генерального директора товариства призначено Рощину Тетяну Iгорiвну (Паспорт ВР № 456498 вид 30.09.2011г. Мукачевским МВУМВС в Закарпатськiй обл.). Володiє 0,0436% статутного капiталу. Перебуває на посадi Головного бухгалтера. Призначена на посаду В.о.Генерального директора за сумiсництвом на невизначений термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.