Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Особлива інформація на 04.10.2012

Титульний аркуш Повідомлення


 В.о. Генерального директора                            Рощина Тетяна Iгорiвна 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    10.10.2012  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00307253
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 89600
     Населений пункт м. Мукачево
     Вулиця, будинок вул. Матросова, 13I1
     Міжміський код, телефон та факс (03131) 5-46-60, 2-30-18
     Електронна поштова адреса tatjana.roshchina@mriya.ut.lt

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 05.10.2012
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Бюлетень Цiннi папери України
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 190
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 09.10.2012
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення mriya.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 05.10.2012