Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Особлива інформація на 29.03.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
29.03.2012 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Солiган Любов Iванiвна ВО, 526816, 14.09.1998, Мукачiвським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 0,050
Зміст інформації Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.03.2010 р. прийняли рiшення про зиiну найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство. У зв"язку з прийнятим рiшенням вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: - Обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Солiган Любов Iванiвна паспорт ВО 526816 вiд14.09.1998 Мукачiвським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi .Володiє 0,0495% статутного капiталу товариства . Перебувала в ревiзiйнiй комiсiї 5 рокiв.Голова профкому з 2009 року. Термiн обрання на посаду - 3 роки. Непогашена судимiсть вiдсутня.
29.03.2012 Призначено Генеральний директор Рома Купiнене LTU, 20712318, 27.05.2005, вiддiл мiграцiї м. Утена 0,000
Зміст інформації Рiшенням Наглядової ради вiд 29.03.2012 р. пiдтверджено повноваження Генерального директора Роми Купiнене. Термiн призначення на посаду Генерального директора - 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини.
29.03.2012 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Пуга Марiя Миколаївна ВО, 037277, 07.08.1995, Iршавським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 0,047
Зміст інформації Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.03.2010 р. прийняли рiшення про зиiну найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство. У зв"язку з прийнятим рiшенням вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: - обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Пуга Марiя Миколаївна паспорт ВО 037277 вiд 07.08.1995 Iршавським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi. Володiє 0,047% статутного капiталу Товариства. Перебувала в ревiзiйнiй комiсiї 5 рокiв.Термiн обрання на посаду - 3 роки.. Непогашена судимiсть вiдсутня
29.03.2012 Призначено Голова Ревiзiйної комiсiї Бiгун Марiя Iванiвна ВО, 527514, 05.10.1998, Мукачiвським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 0,050
Зміст інформації Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.03.2010 р. прийняли рiшення про зиiну найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство. У зв"язку з прийнятим рiшенням вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: - обрана членом Ревiзiйної комiсiї Бiгун Марiя Iванiвна, паспорт ВО 527514 вiд 05.10.1998 Мукачiвським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi .Володiє -0,0495% статутного капiталу Товариства. Перебувала в ревiзiйнiй комiсiї 5 рокiв .Займає посаду директора по виробничим питанням Непогашена судимiсть вiдсутня . Термiн обрання на посаду - 3 роки. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 29.03.2012 р. Головою Ревiзiйної комiсiї призначена Бiгун Марiя Iванiвна.
29.03.2012 Призначено Член Наглядової ради Ракаускiс Саулюс LTU, 20538244, 26.07.2004, мiграцiйна служба м.Вiльнюс 0,000
Зміст інформації Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.03.2010 р. прийняли рiшення про зиiну найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство. У зв"язку з прийнятим рiшенням вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: - обраний членом Наглядової ради Ракаускiс Саулюс, Паспорт LTU 20538244 26.07.2004 мiграцiйна служба м.Вiльнюс Акцiями емiтента не володiє. Представник юридичної особи АТ "Утенос Трикотажас" .Працює фiнансовим директором АТ "Утенос Трикотажас Литва". Дана особи буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас Литва". Термiн обрання на посаду - 3 роки.
29.03.2012 Призначено член Наглядової ради Барейка Гiнтаутас LTU, 21000218, 17.10.2006, мiграцiйна служба м.Вiльнюс 0,000
Зміст інформації Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.03.2010 р. прийняли рiшення про зиiну найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство. У зв"язку з прийнятим рiшенням вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: - обраний членом Наглядової ради Барейка Гiнтаутас,. Паспорт LTU 21000218 17.10.2006 мiграцiйна служба м.Вiльнюс Акцiями емiтента не володiє. Представник юридичної особи АТ "Утенос Трикотажас" , яка володiє 98,95% акцiй . Генеральний директор АТ "Утенос Трикотажас" Литва з 2011року...Обраний заступником голови Наглядової ради Товариства. Термiн обрання на посаду - 3 роки.непогашеної судимостi не має.
29.03.2012 Призначено Член Наглядової ради Лорета Рибокене LB, 892750, 17.06.1996, паспортний стiл м.Утена 0,000
Зміст інформації Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.03.2010 р. прийняли рiшення про зиiну найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство. У зв"язку з прийнятим рiшенням вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: - обрана членом Наглядової ради Лорета Рибокене , паспорт LB 892750 17.06.1996 Громадянка Литви . Володiє 1 акцiєю. Членом наглядової ради була 4 роки Начальник вiддiлу персоналу "Утенос трикотажас " , Литва. Непогашена судимiсть вiдсутня. Обрана секретарем Наглядової ради. Обрана термiном на 3 роки. Дана особа буде здiйснювати свої повноваження вiдповiдно до доручення акцiонера АТ "Утенос Трикотажас Литва"
29.03.2012 Призначено член Наглядової ради Кучинскене Реда LTU, 22498132, 05.02.2010, паспортний стiл м Утена. 0,001
Зміст інформації Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.03.2010 р. прийняли рiшення про зиiну найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство. У зв"язку з прийнятим рiшенням вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: - Обрана членом Наглядової ради Кучинскене Реда,паспорт LTU 22498132 05.02.2010 Громадянка Литви.Володiє 0,0008% статутного капiталу Товариства.. Членом наглядової ради була 4 роки . Головний бухгалтер "Утенос трикотажас"(Литва). Обрана термiном на 3 роки.Непогашена судимiсть вiдсутня.
29.03.2012 Призначено Голова Наглядової ради Вашкiс Вiтаутас LTU, 20929135, 29.06.2006, Комiсарiат полiцiї вiддiлу мiграцiї Каунанського району Литва 0,000
Зміст інформації Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.03.2010 р. прийняли рiшення про зиiну найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство. У зв"язку з прийнятим рiшенням вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: - Обраний Головою Наглядової ради Вашкiс Вiтаутас-паспорт LTU 20929135 29.06.2006 . Володiє 1 акцiєю Товариства. Громадянин Литви. Директор з управлiння ризику бiзнесу концерну СБА (Литва).. Обраний термiном на 3 роки. Непогашена судимiсть вiдсутня.
29.03.2012 Звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Солiган Любов Iванiвна ВО, 526816, 14.09.1998, Мукачiвським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 0,050
Зміст інформації Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.03.2010 р. прийняли рiшення про зиiну найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство. У зв"язку з прийнятим рiшенням вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: - вiдкликана з посади член Ревiзiйної комiсiї Солiган Любов Iванiвна паспорт ВО 526816 вiд14.09.1998 Мукачiвським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi .Володiє 0,0495% статутного капiталу товариства . Перебувала в ревiзiйнiй комiсiї 5 рокiв.Голова профкому з 2009 року. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Непогашена судимiсть вiдсутня.
29.03.2012 Звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Пуга Марiя Миколаївна ВО, 037277, 07.08.1995, Iршавським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 0,047
Зміст інформації Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.03.2010 р. прийняли рiшення про зиiну найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство. У зв"язку з прийнятим рiшенням вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: Вiдкликана з посади член Ревiзiйної комiсiї Пуга Марiя Миколаївна паспорт ВО 037277 вiд 07.08.1995 Iршавським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi. Володiє 0,047% статутного капiталу Товариства. Перебувала в ревiзiйнiй комiсiї 5 рокiв.Начальник вiддiлу управлiння якостi з 2008 року.. Непогашена судимiсть вiдсутня .
29.03.2012 Звільнено Голова Ревiзiйної комiсiї Бiгун Марiя Iванiвна ВО, 527514, 05.10.1998, Мукачiвським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 0,050
Зміст інформації Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.03.2010 р. прийняли рiшення про зиiну найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство. У зв"язку з прийнятим рiшенням вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: - вiдкликана з посади Голова Ревiзiйної комiсiї Бiгун Марiя Iванiвна, паспорт ВО 527514 вiд 05.10.1998 Мукачiвським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi .Володiє -0,0495% статутного капiталу Товариства. Перебувала в ревiзiйнiй комiсiї 5 рокiв .Займає посаду директора по виробничим питанням. Дану посаду займає з 2007 року . Непогашена судимiсть вiдсутня . Заборона займати вiдповiднi посади або займатися вiдповiдної дiяльнiстю - вiдсутня.
29.03.2012 Звільнено Член Наглядової ради Рубенас Саулюс LTU, 20392304, 16.12.2003, комiсарiат полiцiї вiддiлу мiграцiї Каунаського району 0,001
Зміст інформації Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.03.2010 р. прийняли рiшення про зиiну найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство. У зв"язку з прийнятим рiшенням вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: - вiдкликаний з посади член наглядової ради Рубенас Саулюс паспорт LTU 20392304 16.12.2003 комiсарiат полiцiї вiддiлу мiграцiї Каунаського району . Литва.Володiє 2999 акцiями.Членом наглядової ради був. 4 роки.Перебуває на посадi директора по маркетингу "Утенос трикотажас ". Непогашена судимiсть вiдсутня. Заборона займати певнi посади таIабо займатись певною дiяльнiстю - вiдсутня.
29.03.2012 Звільнено Член Наглядової ради Лорета Рибокене LB, 892750, 17.06.1996, паспортний стiл м.Утена 0,000
Зміст інформації Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.03.2010 р. прийняли рiшення про зиiну найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство. У зв"язку з прийнятим рiшенням вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: - вiдкликана з посади член наглядової ради Лорета Рибокене , паспорт LB 892750 17.06.1996 паспортний стiл м.Утена .Громадянка Литви . Володiє 1 акцiєю.. Членом наглядової ради була 4 роки. Начальник вiддiлу персоналу "Утенос трикотажас " , Литва. Непогашена судимiсть вiдсутня. Заборона займати певнi посади таIабо займатись певною дiяльнiстю - вiдсутня.
29.03.2012 Звільнено член Наглядової ради Кучинскене Реда LTU, 22498132, 05.02.2010, паспортний стiл м Утена. 0,001
Зміст інформації Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.03.2010 р. прийняли рiшення про зиiну найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство. У зв"язку з прийнятим рiшенням вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: - вiдкликана з посади член наглядової ради Кучинскене Реда,паспорт LTU 22498132 05.02.2010 паспортний стiл м Утена. Громадянка Литви.Володiє 0,0008% статутного капiталу ТоваристваI Членом наглядової ради була 4 роки . Головний бухгалтер "Утенос трикотажас"(Литва).Непогашена судимiсть вiдсутня. Заборона займати певнi посади таIабо займатись певною дiяльнiстю - вiдсутня..
29.03.2012 Звільнено Голова Наглядової ради Вашкiс Вiтаутас LTU, 20929135, 29.06.2006, Комiсарiат полiцiї вiддiлу мiграцiї Каунанського району Литва 0,000
Зміст інформації Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.03.2010 р. прийняли рiшення про зиiну найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство. У зв"язку з прийнятим рiшенням вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента: - вiдкликаний з посади член наглядової ради Товариства Вашкiс Вiтаутас- паспорт LTU 20929135 29.06.2006 комiсарiат полiцiї вiддiлу мiграцiї Каунанського району Литва. Голова НР , посаду займав з квiтня 2011року , членом наглядової ради був 4 роки .. Володiє 1 акцiєю Товариства. Громадянин Литви. Директор з управлiння ризику бiзнесу концерну СБА (Литва). Непогашена судимiсть вiдсутня. Заборона займати певнi посади таIабо займатись певною дiяльнiстю - вiдсутня.