Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2010 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
 Фактичний дохiд вiд основної дiяльностi в 2010 роцi склав 13114 тис.гривень, що на 1567тис.грн. вище результатiв попереднього року. Основна причина _ збiльшення заказiв вiд замовникiв , в тому числi виробництво на внутрiшнiй ринок України.

Чистий прибуток рiк згiдно звiту про прибутки (збитки) склав 3млн.593 тис. грн. В звiтному роцi пiдприємство отримало валовий прибуток в сумi 2млн.909 тис.грн., у попередньому 2009 року валовий прибуток склав 1млн.976тис.грн. Основний прибуток пiдприємства за рахунок фiнансової дiяльностi, на яку вплинуло падiння валюти Євро до гривнi за 2010 рiк .