Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2010 рік

Основні відомості

Скорочене найменування ВАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика"Мрiя" 

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва Серiя АОО № 610755 
Дата видачі 26.07.1994 
Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Мукачiвської мiської ради Закарпатської областi 
Зареєстрований статутний капітал 5 130 458.71 
Сплачений статутний капітал 5 130 458.71 

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ПуАТ "СЕББанк" м. Київ 
МФО банку     300175 Рахунок    260063457200 
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком ПуАТ "СЕББанк" м. Київ 
МФО банку    300175 Рахунок    260063457200 

Основні види діяльності
Код за КВЕД Вид діяльності
17.60.0  ВИРОБНИЦТВО ТРИКОТАЖНИХ ТА В'ЯЗАНИХ ТКАНИН 
18.22.1  ВИРОБНИЦТВО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ 
18.23.1  ВИРОБНИЦТВО СПIДНЬОГО ОДЯГУ