Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 3660.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 57432.000  X X
Усього зобов'язань X 61092.000  X X


Опис: Станом на 31.12.2011 року непогашена сума по кредитам складає 10531 тис. грн.
В зв"язку з тим ,що заборгованiсть буде погашатись протягом наступного року , вона знайшла вiдображення по рядку 510 "Поточна заборгованiсть" за довгостроковими зобов'язаннями" . перед "CЕБ Банком"