Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
Фактичний дохiд вiд основної дiяльностi в 2011 роцi склав 12025 тис.гривень, що на 1089 тис.грн. низче результатiв попереднього року. Основна причина - зменшення заказiв вiд замовникiв .
Чистий збиток згiдно звiту про прибутки (збитки) склав 446 тис. грн. В звiтному роцi пiдприємство отримало валовий прибуток в сумi 1679 тис.грн., у попередньому 2010 роцi валовий прибуток склав 2909тис.грн. Основний збиток пiдприємства за рахунок курсових рiзниць фiнансової дiяльностi, на яку вплинуло рiст валюти Євро до гривнi за 2011рiк .