Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Член наглядової ради Кучинскене Реда LTU № 22498132, виданий паспортний стiл м Утена (89) Литва 05.02.2010 21.10.2008 4 140 0.00080700000 % 4 140 0 0 0
Член наглядової ради Лорета Рибокiєне LB № 892750, виданий паспортний стiл м.Утена (89) Литва 17.06.1996 08.04.2008 1 0.00000000000 % 1 0 0 0
Член наглядової ради Рубенас Саулюс LTU № 20392304, виданий комiсарiат полiцiї вiддiлу мiграцiї Каунаського району (22) Литва 16.12.2003 21.10.2008 2 999 0.00058500000 % 2 999 0 0 0
Заступник Голови Наглядової ради Вiлунас Нерiус LTU № 20665916, виданий вiддiл мiграцiї мiста Утена 16.03.2005 21.10.2008 1 0.00000000000 % 1 0 0 0
Генеральний директор Купiнене Рома LTU № 20712318, виданий вiддiл мiграцiї м. Утена (89) Литва 27.05.2005 03.11.2009 10 0.00000200000 % 10 0 0 0
Голова Наглядової Ради Вашкiс Вiтаутас LTU № 20929135, виданий комiсарiат полiцiї вiддiлу мiграцiї Каунанського району (65) Литва 29.06.2006 10.04.2008 1 0.00000000000 % 1 0 0 0
Головний бухгалтер Тетяна Iгорiвна Рощина ВО № 659934, виданий Мукачiвський МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 16.12.1999 24.09.1998 223 688 0.04360000000 % 223 688 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Марiя Iванiвна Бiгун ВО № 527514, виданий Мукачiвським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 05.10.1998 24.09.1998 253 960 0.04950000000 % 253 960 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Пуга Марiя Миколаївна ВО № ВО 037277 вiд 0, виданий Iршавським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 07.08.1995 24.09.1998 241 651 0.04710100000 % 241 651 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Солiган Любов Iванiвна ВО № 526816, виданий ВО Мукачiвським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 14.09.1998 24.09.1998 2 532 948 0.49370800000 % 2 532 948 0 0 0
Усього   3 259 399 0.63530400000 % 3 259 399 0 0 0
Опис