Публічне акціонерне товариство " Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
23.04.201523.04.2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.11.201517.11.2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.12.201523.12.2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента